RSS Log In*

მთავარი » კრებულები
« 1 2 3 4 »

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(14) PDF

Contents

საქართველოს ისტორია

T h e H i s t o r y o f t h e G e o r g i a

დავით ჯავახიშვილი............................................................................ 15

ქართლის მეფის იესეს ოჯახური გარემო და მისი

პირდაპირი შთამომავლები

Davit Javakhishvili

The Family Environment of Kartli King Yese and His Straight Descendants

დავით ... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: კრებულები | ნანახია: 917 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2014-08-10

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(12) 2013 - PDF

 

შინაარსი
Contents

ირინა არაბიძე ................................14
სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ილია II-ის
მოღვაწეობა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის
აღიარებისათვის
Irina Arabidze
The Catholicos-Patriarch of All Georgia Ilia II for Recognition of the Georgia
Church Autocephaly

... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: კრებულები | ნანახია: 869 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2014-04-18


სარჩევი 

რედაქტორისაგან .......................................................... 3

ხათუნა იოსელიანი
დემეტრე I-ის მეფედ კურთხევის შესახებ...................... 6

Khatuna Ioseliani
About the Coronation of King Demetre I......................... 12

სალომე ბახია-ოქრუაშვილი
სტუმარმასპინძლობის ტრადიციები
აფხაზ და ჩერქეზ ხალხებში........................................... 13

Salome Bakhia – Okruashvili
Traditions of Guest-and-host in Abkhaz
and Circassian peoples...................................................... 30 ... კითხვის გაგრძელება »
კატეგორია: კრებულები | ნანახია: 709 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2014-03-07

გამოვიდა ინსტიტუტის ახალი კრებულიშინაარსი
Contents

ირინა არაბიძე ...........................................................................................................14
სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ილია II-ის
მოღვაწეობა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის
აღიარებისათვის
Irina Arabidze
The Catholicos-Patriarch of All Georgia Ilia II for Recognition of the Georgia
Church Autocephaly

საქართველოს ისტორია
The History of the Georgia

ავთანდილ სონღულაშვილი .......................................................................... ... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: კრებულები | ნანახია: 1044 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2013-08-02


      


  გამოვიდა ძველი ქვეყნების ისტორიის განყოფილების კრებული.
კატეგორია: კრებულები | ნანახია: 722 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2013-07-24

სარჩევი
რედაქტორისგან ---3
ხათუნა იოსელიანი
სამხედრო ეტიკეტის საკითხები---4
Khatuna Ioseliani
Problems of the Military Etiquette---24
გიორგი მამარდაშვილი
აფხაზეთის ტერიტორიის მოსახლეობის რელიგიური ცხოვრების თანამედროვე საკითხები--25
Giorgi Mamardashvili
Modern Issues of the Religious Life of the Abkhazia Territory Population--44
მედეა გოგოლაძე
"ბუნ-თურქთა" სახლობა ქართლში _ მითი თუ რეალობა?---46
Medea Gogoladze
"Bun-Turks” in Georgia – Myth or Reality?--54


... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: კრებულები | ნანახია: 995 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2013-03-27

 

 

 

 
 
 
 
 გამოვიდა კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული N - XIV
კატეგორია: კრებულები | ნანახია: 804 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2013-01-09შ ი ნ ა ა რ ს ი 
Contents

საქართველოს ისტორია
The History of the Georgia

ლელა მიქიაშვილი....................................................................................................... 12
სამეგრელოს დედოფალი ნინო ბაგრატიონი-დადიანისა
Lela Mikiashvili
Nino Bagrationi – Dadiani the Queen of Samegrelo
დოდო ჭუმბურიძე ....................................................................................................... 23
რუსი მეფისნაცვლების _ მიხეილ ვორონცოვისა და ალექსანდრე
ბარიატინსკის თბილისში ცხოვრებისა და მოღვაწეობის
ზოგიერთი დეტა ... კითხვის გაგრძელება »
კატეგორია: კრებულები | ნანახია: 843 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2013-01-09

კრებული "ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები", XII, 2012 წ. 

ნაშრომის წარმოდგენისა და გაფორმების წესი 

1. ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს ამონაბეჭდისა და ელექტრონული ვერსიის სახით (CD), თითო ეგზემპლარად.
2. ნაშრომს თან უნდა ახლდეს:
_ თავფურცელი, რომელზეც მითითებული იქნება: ა) ავტორის სახელი (სრულად) და გვარი; ბ) იმ დაწესებულების დასახელება (სრულად), სადაც ავტორი მუშაობს; გ) თანამდებობა, რომელიც ავტორს უკავია შესაბამის დაწესებულებაში; დ) ავტორის საკონტაქტო კოორდინატები (ბინის ტელეფონი, მობილური ტელეფონი, ელექტრონული ფოსტა).
_ ანოტაცია ქართულ ენაზე (საშუალოდ, 1 ნაბეჭდი გვერდი), სადაც მკაფიოდ იქნება ჩამოყალიბებული, კონკრეტულად, რა სიახლეს სთავაზობს ნაშრომის ავტორი სამეცნიერო საზოგადობას.
3. ... კითხვის გაგრძელება »
კატეგორია: კრებულები | ნანახია: 932 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2012-11-19

ყველა© უფლება დაცულია. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.