RSS Log In*
EN          
ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

 
 
 
მთავარი გვერდი
სტრუქტურა
ძიება არქივი
საიტის კატალოგი
დაკავშირება

 

მთავარი » 2016 » აპრილი » 15 » ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 2(17)
8:35 PM
ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 2(17)

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ივანე ჯავახიშვილის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

ახალი და უახლესი

ისტორიის საკითხები

2(17) -PDF

თბილისი 2015

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology

 Studies in Modern and Contemporary History 2(17)

 Tbilisi 2015

Contents

 

საქართველოს ისტორია

T h e H i s t o r y o f t h e G e o r g i a

გელა საითიძე.........................................................................................11

უსიხარულოდ განვლილი ცხოვრების გზა

/ირაკლი ალექსანდრე ძე ბაგრატიონ-გრუზინსკი/

Gela Saitidze

The Way of Life, Gone Without Joy In It (Irakli Bagration-Gruzinski, the

Son of Alexandre Bagration-Gruzinski)

Давид Джавахишвили .........................................................................34

ГРУЗИНСКИЙ ЦАРСКИЙ ПИР В КОНЦЕ XVIII ВЕКА

David Javakhishvili

Georgian Royal Fast in the Late 18th Century

დოდო ჭუმბურიძე.................................................................................38

რუსი იმპერატორები საქართველოში

Dodo Chumburidze

Russian Emperors Visits to Georgia

მაია ფართლაძე .....................................................................................72

საზოგადოებრივი აზრი საქართველოს დემოკრატიული

რესპუბლიკის განათლების რეფორმის შესახებ

1918-1920 წლების პრესაში

Maia Phartladze

Public Opinion about Education Reform in the Democratic Republic of Georgia

(1918-1921 years)

ავთანდილ სონღულაშვილი................................................................87

ეროვნულ უმცირესობათა განსახლების რაიონები

საქართველოში XX ს-ის 20-30-იანი წლები

Avtandil Songulashvili

Accommodation Areas of Ethnic Minorities in Georgia In the 20s and 30s

of the XX century

შოთა ვადაჭკორია.................................................................................101

პოლიტიკურ ძალთა გაერთიანების საკითხი და ქართული

პოლიტიკური აზრი (1921 წლის აპრილი-1922 წლის მარტი)

Shota Vadachkoria

Issue of Uniting Political Forces and the Georgian Political Thinking

(April, 1921 – March, 1922)

ნატო სონღულაშვილი .........................................................................150

ქართული ეროვნული იდეის აღქმა (XX ს-ის 20-იან წლებში)

Nata Songhulashvili

Perception of the Georgian National Idea (The 20s of the XX Century)

ლელა სარალიძე....................................................................................165

საქართველოს ემიგრაციული მთავრობის საგარეო

პოლიტიკის ისტორიიდან (1921-1924)

Lela Saralidze

From the History of Foreign Policy of the Government in Exile (1921-1924)

ოთარ გოგოლიშვილი ..........................................................................198

ბრძოლა ეროვნული ცნობიერების ჩამოყალიბებისთვის

ბათუმში XIX საუკუნის ბოლოსა და XX საუკუნის I ნახევარში

Otar Gogolishvili

Fighting for Forming National Consciousness in Batumi at the End of XIX

Century and in First Part of XX Century

ალექსანდრე მოსიაშვილი...................................................................205

1989 წელს საქართველოში განვითარებული მოვლენების

კვალდაკვალ

Aleksander Mosiashvili

About the Event Happened in Georgia in 1989

საქართველო და მსოფლიო

G e o r g i a a n d t h e W o r l d

ნიკო ჯავახიშვილი ...............................................................................210

იაპონიის ასახვა ქართულ საზოგადოების აზროვნებაში

(XVIII საუკუნის დასაწყისიდან — XX საუკუნის პირველი

მესამედის ჩათვლით)

Niko Javakhishvili

The Reflection of Japan in Georgian Public Thinking

(from the beginning of XVIII century till the first third of the XX century)

ლელა მიქიაშვილი ................................................................................224

ალექსანდრე ბატონიშვილის ოჯახის პეტერბურგში

გასახლება და რუსეთის ხელისუფლების ,,ოფიციალური

ვერსიები”

Lela Mikiashvili

Deportation of the Family of Prince Alekhandre of Georgia to St. Petersburg and

`Official Versions~ of the Russian Authorities

მსოფლიო ისტორია

T h e H i s t o r y o f t h e W o r l d

არჩილ ჩაჩხიანი.....................................................................................237

მესამე რომის იდეოლოგემა

Archil Chachkhiani

“The Third Rome Ideologeme

არჩილ ჩაჩხიანი.....................................................................................250

მესამე რომი და რუსული მესიანიზმის იდეოლოგია

Archil Chachkhiani

The `Third Rome~ and the Ideology of the Russian `Revolutionary Messianism~

დიპლომატიის ისტორიიდან

F r o m t h e H i s t o r y o f D i p l o m a c y

მარიამ გაბუნია .....................................................................................267

ნიკიფორე ირბახის ვიზიტი რომის პაპ ურბან VIII-თან და

ვატიკანის ინტერესები საქართველოში

Mariam Gabunia

Nikiphor Irbakh’s Embassy in Rome

პოლიტიკა

T h e P o l i c y

არჩილ ჩაჩხიანი.....................................................................................284

ცივი ომის სტრატეგია — რუსული ექსპანსიონისტური

პოლიტიკის ქვაკუთხედი

Archil Chachkhiani

Strategy of the `Cold War~ – a Capstone of the Russian Expansionistic Politics

მაია ამირგულაშვილი..........................................................................298

ოჯახი, როგორც სოციალიზაციის საკითხი

Maia Amirgulashvili

The Family, as a Socialization from

რელიგია. ეკლესიის ისტორია

 e l i g i o n . H i s t o r y o f t h e C h u r c h

ხათუნა ქოქრაშვილი............................................................................304

ჟურნალი ,,სვეტიცხოველი“ საქართველოს ეკლესიის

ეროვნული მისიის შესახებ

Khatuna Kokrashvili

Journal “Svetitskhoveli” about the National Mission of the Church of Georgia

წყაროთმცოდნეობა

S o u r c e S t u d y

ნინო ღამბაშიძე.....................................................................................312

ქართლის ცხოვრების ერთი ადგილის გაგებისათვის

Nino Ghambashidze

For the Understanding of the Passage of `Kartlis Tskhovreba~(The Life of Kartli)

დავით მერკვილაძე...............................................................................318

ბაგრატიონთა სამეფო ოჯახის წევრთა წერილები

პოლკოვნიკ სტეფანე ბურნაშევისადმი

David Merkviladze

The Letters of Bagration Royal Family Members to Stefan Burnashev

ჯიჯიშვილი ნინო ..................................................................................329

რუსი მოხელე — კორნელი ბოროზდინი იმერეთის

სამეფოს შესახებ

Nino Jijishvili

Russian Official – Cornell Borozdini about Imereti Kingdom

გია გელაშვილი......................................................................................337

ინგლისელი კაპიტანი ტელფერი თბილისის შესახებ

(XIX ს-ის 70-იან წლებში)

Gia Gelashvili

English Captain Telfer about Tbilisi (70-th of XIX century).

კრიტიკა და ბიბლიოგრაფია

C r i t i c i s m a n d B i b l i o g r a p h y

ნესტან სულავა, მურად მთვარელიძე ..............................................364

უმნიშვნელოვანესი ნაშრომი იერუსალიმის წმინდა

ჯვრის მონასტრის შესახებ

Nestan Sulava, Murad Mtvarelidze

The Most Important Work About the Holy Cross Monastery in Jerusalem

ზურაბ კვეტენაძე..................................................................................374

მნიშვნელოვანი გამოკვლევები ხონი-სამტრედიის

ეპარქიის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების

შესახებ

Zurab Kvetenadze

Research Khoni-Samtredia Eparchy of Located Territory Churches and Monasteries

კატეგორია: კრებულები | ნანახია: 681 | დაამატა: მამუკა
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]


ინსტიტუტის ბლოგი

ისტორიული წყაროები

რომი და კავკასია

ინგლისური ბლოგი

დოკუმენტური მასალები

ლიტერატურის ინსტიტუტი

ბიბლიოგრაფია

ეროვნული ბიბლიოთეკა

სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

ყველა© უფლება დაცულია. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.