RSS Log In*
EN          
ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

 
 
 
მთავარი გვერდი
სტრუქტურა
ძიება არქივი
საიტის კატალოგი
დაკავშირება

 

მთავარი » მასალის არქივი
1 2 3 ... 20 21 »

 ავთანდილ სონღულაშვილი ქეთევან ჯინჭარაძე 
ვახტანგ სონღულაშვილი 
სახალხო დიპლომატია და 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები 
თ ბ ი ლ ი ს ი 
2 0 2 0

 


ნაშრომი მომზადებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთი-ერთობების ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის ,,საქართველოს სახალხო დიპლომატია პოსტსაბჭოთა პერიოდში“ ფარგლებში. 
ნაშრომში, მდიდარი სამეცნიერო ლიტერატურისა და რესპონდენტთა ინფორმაციის ანალიზის გათვალისწინებით შესწავლილია საქართველოს ძალისხმევა სახალხო დიპ-ლომატიის მეშვეობით ოკუპირებული ტერიტორიების მო-სახლეობასთან ურთიერთობების აღსადგენად. წარმოჩენილია სახალხო დიპლომატიის როლი და ადგილი საერთაშორი ... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: ახალი გამოცემები | ნანახია: 48 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2020-08-04 | კომენტარი (0)

ძვირფასო კოლეგებო!
მოხარული ვართ გაცნობოთ, რომ ცხადდება სტატიების მიღება ჟურნალ „ქართული წყაროთმცოდნეობის“
XXII ტომისათვის
.
ტომი გამოვა 2020 წლის ბოლოს.
გზამკვლევი ავტორებისათვის:
კვლევითი სტატია შეიძლება იყოს ისტორიული, წყაროთმცოდნეობითი, ისტორიოგრაფიული პროფილის
ორიგინალური გამოკვლევა. ტერმინი „წყაროთმცოდნეობა“ გამოყენებულია ფართო გაგებით ანუ როგორც
ყველა ტიპის წყაროთა (და არა მხოლოდ წერილობითი წყაროების) შემსწავლელი მეცნიერება.
შესაბამისად, ჟურნალში დასაბეჭდად მიიღება არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დარგში შესრულებული
ნაშრომებიც. არც რეგიონის, არც ქრონოლოგიის მიხედვით შეზღუდვა არ არსებობს.
კვლევა შეიძლება შეეხებოდეს უძველესი დროიდან დღემდე პერიოდში ნებისმიერი ქვეყნის ისტორიას და
ნებისმიერი ხალხის ისტორიულ გამოცდილებას.
• ჟურნალში კვლევითი სტატიების გარდა შესაძლებელია წყაროების ტექსტების გამოქვეყნებაც
შესაბამისი ისტორ ... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: კრებულები | ნანახია: 141 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2020-05-11 | კომენტარი (0)

კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული XIX - PDF


ეძღვნება ეთნოლოგების ვერა ბარდაველიძის
120-ე წლისთავს და რუსუდან ხარაძის 110-ე
წლისთავს.


სარჩევი

ვერა ბარდაველიძისა და რუსუდან ხარაძის საიუბილეოდ
ნათია ჯალაბაძე
ვერა ბარდაველიძის 120 წლისთავის გამო ................. 4
როლანდ თოფჩიშვილი
რუსუდან ხარაძე _ ქართველი ხალხის სოციალურ
ურთიერთობათა კვლევის საფუძველჩამყრელი ................ 20
სამეცნიერო სტატიები
სალომე ბა ... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: კრებულები | ნანახია: 189 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2019-12-19 | კომენტარი (0)

2019 წლის 15 ნოემბერს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში გაიმართა ქართველი ისტორიკოსის, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის, დევი ბერძენიშვილის დაბადებიდან 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი ხსოვნის საღამო.
დ.ბერძენიშვილი მუშაობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის შუასაუკუნეთა სექტორის გამგედ; 2006-2008 წლებში იყო ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი.
ეწეოდა სამეცნიერო მუშაობას, არის 44 ნაშრომის ავტორი საქართველოს ისტორიასა და ისტორიულ გეოგრაფიაში. სადისერტაციო თემა - „სამხრეთ საქართველოს ისტორიული გეოგრაფია“, დაიცვა 1985 წელს.
მიღებული აქვს ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის პრემია.ხსოვნის საღამოზე ნაჩვენები იქნა მედიაკავშირ „ობიექტივის“ მიერ შექმნილი დოკუმენტური ფილმი დევი ბერძენიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ.


კატეგორია: ღონისძიებები | ნანახია: 246 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2019-11-20 | კომენტარი (0)

თსუ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს 
2019 წლის 27 სექტემბრის სხდომის 
ო  ქ  მ  ი  N 5 

2019 წლის 27 სექტემბერს შედგა თსუ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს სხდომა. სხდომას ესწრებოდნენ სამეცნიერო საბჭოს წევრები, მთავარი მეცნიერი თანამშრომლები: გიორგი ჭეიშვილი, ლევან გორდეზიანი,  მარიამ  ჩხარტიშვილი, ავთანდილ სონღულაშვილი, როლანდ თოფჩიშვილი, ლიანა ბითაძე, გიორგი ქავთარაძე, ვახტანგ გოილაძე, ეკა კვაჭანტირაძე, ვაჟა კიკნაძე, დოდო ჭუმბურიძე, ნინო მინდაძე, ლავრენტი ჯანიაშვილი. საბჭოს სხდომას ესწრებოდა სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობის ნახევარზე მეტი (დანართი 1).

სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარემ საბჭოს წევრებს დასამტკიცებლად წარუდგინა დღის წესრიგი:

... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: სამეცნიერო საბჭოს ოქმები | ნანახია: 177 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2019-11-15 | კომენტარი (0)

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

ახალი და უახლესი
ისტორიის საკითხები
2019 № 1 (23) - PDF

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology

Studies in Modern and
Contemporary History
2019 № 1 (23)  - PDF

... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: კრებულები | ნანახია: 205 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2019-11-06 | კომენტარი (0)

ქეთევან ჯინჭარაძე

ავთანდილ სონღულაშვილი

სასამართლო ხელისუფლება და სამართალდამცავი ორგანოები საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში (1918-1921 წლები) - PDF 

თ ბ ი ლ ი ს ი 2 0 1 9

 

ნაშრომი მომზადებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის “სამართალდამცავი ორგანოები და სასამართლო ხელისუფლება საქართველოს დემოკრატ ... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: სტატიები | ნანახია: 582 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2019-11-05 | კომენტარი (0)ინსტიტუტის ბლოგი

ისტორიული წყაროები

რომი და კავკასია

ინგლისური ბლოგი

დოკუმენტური მასალები

ლიტერატურის ინსტიტუტი

ბიბლიოგრაფია

ეროვნული ბიბლიოთეკა

სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

ყველა© უფლება დაცულია. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.