RSS Log In*

მთავარი » მასალის არქივი
« 1 2 3 4 5 ... 16 17 »

 

 

გამოვიდა ინსტიტუტის ახალი კრებული

ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები  1(18) PDF

 

Contents

ავთანდილ სონღულაშვილი............11 ... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: კრებულები | ნანახია: 205 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2016-09-12

ვაჟა კიკნაძე

თსუ ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა

და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

საქართველო ნიკოს კაზანძაკისის მოგზაურობებში (1919, 1927, 1928) -PDF

კატეგორია: სტატიები | ნანახია: 166 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2016-09-12

 

 

 

 

 

გამოვიდა პეტრე კენჭოშვილის - "მოგზაურობა წმ. ქალაქ იერუსალიმსა და წმ. ათონის მთაზედ". წიგნის რედაქტორი (შესავალი და კომენტარები ) ვაჟა კიკნაძე.

კატეგორია: ახალი გამოცემები | ნანახია: 199 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2016-08-31

ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინ­ს­ტიტუტის ახალი და უახ­ლე­სი ისტორიის განყოფილების მთავარ მეცნიერ-თანამშრომელს, ისტორიის მეცნიერე­ბა­თა დოქტორს, პროფესორ ნიკოლოზ (ნიკო) ჯა­ვა­ხიშვილს ხანგრძლივი და მჭიდრო თა­ნამშ­რო­მ­ლობა აქვს ბალტიის რესპუბლიკების სა­მე­ცნიერო და სას­წა­ვლო ცენტ­რე­ბ­თან. მისი სა­მე­ცნიერო ნაშრომები, რომლებშიც შეს­წა­ვ­ლილია ქართულ-ბალტიურ ურ­თი­ერთობათა ის­ტორიის საკითხები, სისტემატურად იბე­ჭ­დება ქართულ და უცხოურ ენ­ებ­ზე. მისი მო­ნო­გრაფია “ქართულ-ბალტიური ურთიერ­თო­­ბის ისტორიის ნარკვევები” უკა­ნასკნელ ხუთ წე­ლიწადში გამოქვეყნდა სამ (ქართულ, ლატვიურ და რუსულ) ენაზე, რო­გორც თბი­ლისში, ასევე რიგაში.

2014 წლის 10 ... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: ღონისძიებები | ნანახია: 205 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2016-05-27

ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტმა გამოსცა ავტორთა ჯგუფის მიერ (დოდო ჭუმბურიძე, ვაჟა კიკნაძე, ხათუნა ქოქრაშვილი, ლელა სარალიძე) შექმნილი ფუნდამენტური ნაშრომი - „საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა XVIII-XXI საუკუნეებში“ - ორტომეული.  ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი მოვლენა ქართულ ისტორიოგრაფიაში. მასში თანმიმდევრულადაა გადმოცემული რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორია დაწყებული მეთხუთმეტე საუკუნის ოთხმოციანი წლებიდან, მოყოლებული დღემდე. ნაშრომი შეიცავს უზარმაზარ ფაქტობრივ მასალას, წყაროებს, ლიტერატურას  და წარმოგვიდგენს იმ ისტორიულ რეალობას, რომლთა ანალიზის საფუძველზე  შესაძლებელი ხდება რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ობიექტური სურათის აღქმა.

საკითხი უაღრესად აქტუალურია დღეს, როდესაც ქართველი ერის მცირე, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვან ნაწილს თავისი მზერა რუსეთისკენ აქვს მიმართული. საბჭოთ ... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: ახალი გამოცემები | ნანახია: 365 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2016-05-24

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

ივანე ჯავახიშვილი

პოლიტიკური და სოციალური მოძრაობა მე-19 საუკუნის საქართველოში - PDF

თბილისი _ 2016 2

თქვენ წინაშეა ივანე ჯავახიშვილის შესანიშნავი, მცირე ზომის გამოკვლევა, რომელიც 1906 წელს დაიწერა და გამოქვეყნდა პეტერბურგში, რუსულ ენაზე. ივ. ჯავახიშვილი, მისთვის ჩვეული სიღრმითა და სიზუსტით აანალიზებს ყველა იმ მოვლენას, რაც თან ახლდა 1801 წლის აქტ ... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: სტატიები | ნანახია: 278 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2016-04-29

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ივანე ჯავახიშვილის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

ახალი და უახლესი

ისტორიის საკითხები

... კითხვის გაგრძელება »

კატეგორია: კრებულები | ნანახია: 281 | დაამატა: მამუკა | თარიღი: 2016-04-15

ყველა© უფლება დაცულია. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.