RSS Log In*

მთავარი » 2016 » აპრილი » 1 » ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი XVII
1:48 PM
ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი XVII

ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი XVII - PDF

STUDIES IN HISTORY AND ETHNOLOGY XVII

სარჩევი

CONTENTS

 რედაქტორისგან............ 3

ხათუნა იოსელიანი ეთნოსოციალური პროცესების ზოგიერთი ასპექტი ქვემო ქართლში (მარნეულის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე)............. 5

Khatuna Ioseliani Some Aspects of the Ethno-Social Processes in Kvemo Kartli (Example of the Marneuli Municipality).................... 16

ლავრენტი ჯანიაშვილი XIX საუკუნეში ქვემო ქართლსა და სამცხეჯავახეთში ჩამოსახლებული სომხების ადაპტაციის სოციალურ-პოლიტიკური და კულტურული ასპექტები.......... 17

 Lavrenti Janiashvili Socio-Political and Cultural Factors of Adaptation of Armenians Migrated in Kvemo Kartli and SamtskheJavakheti in the XIX Century.............. 43

 ავთანდილ სონღულაშვილი ეროვნულ უმცირესობათა რელიგიური სექტები საქართველოში XX საუკუნის 50-იან წლებში...... 45

 Avtandil Songulashvili Minority Religious in Georgian in the 50-s of the XX Century ....... 58

 ირმა კვაშილავა წმიდა შაბათი ქართველ ებრაელთა ყოფაში.......... 59

 Irma Kvashilava Holy Subbat in the Every-Day Life of Georgian Jews... 69

გიორგი მამარდაშვილი გივი ელიავა და მისი წვლილი სამეგრელოს ეთნოგრაფიულ შესწავლაში............ 70

 Giorgi Mamardashvili Givi Eliava and His Contribution in Study of the Samegrelo Ethnography....... 81

 ქეთევან ქუთათელაძე ზოონიმური წარმოშობის ტოპონიმები „ქართლის ცხოვრების“ მიხედვით...... 82

 Ketevan Kutateladze Toponyms of Zoonymical Origin According to “Kartlis Tskhovreba”……………… 110

 დავით ჭითანავა სამეგრელოს ტოპონიმიიდან („სინწა,“ „უმპია,“ „ძაღვა“)................... 111

  David Chitanava From the Toponyms of Samegrelo (“Sintsa,” “Umpia,” “Dzaghva”)…….. 118

ხათუნა იოსელიანი სვანეთის „მთიულეთის“ საეკლესიო საგანძური, ეკლესიები და ციხე-სიმაგრეები XV საუკუნის ერთი დოკუმენტის მიხედვით....................... 119

 Khatuna Ioseliani Church Treasures, Churches and Castles of Svaneti “Highland” According to One Document of the XV Century…………………………… 129

პაპუნა გაბისონია I-II საუკუნეებში აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში მოსახლე ტომთა ბერძნულ-ლათინური ზოგიერთი სახელწოდების გარკვევისათვის............... 131

 Papuna Gabisonia The Greek-Latin Name Clarifying of the Tribes Living in the Eastern Black Sea (I-II Centuries)........... 140

დავით მერკვილაძე ჭალატყელ მერკვილაძეთა საოჯახო-საგვარეულო არქივი...... 141

 David Merkviladze The Family Archive of Merkviladze from the Village Chalatke................ 156

ოთარ გოგოლიშვილი დიდი სახელმწიფოების ბათუმის ოლქით დაინტერესება პირველი მსოფლიო ომის წინ...... 157

Otar Gogolishvili Interests of the Big States to Batumi District Before the World War I........... 163

ნატო სონღულაშვილი ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა საქართველოში XX საუკუნის 40-50-იან წლებში...... 164

Nato Songulashvili The National-Liberation Movement in Georgia 40-50- s of the XX Centuty.... 182

 იგორ კეკელია სამეგრელო კარლ ჰაინრიჰ ემილ კოხის სამოგზაურო ჩანაწერებში....... 183

 Igor Kekelia Samegrelo’s Historical Questions in Karl Hainrih Emil Kokh’s Traveller’s Notes........ 195

 ლია გულორდავა ოდიშის სამთავროს სადავო ტერიტორიები მეზობელ სამეფო-სამთავროებთან და რუსეთის მიერ მისი დაპყრობის წინაპირობის შესახებ....... 196

Lia Gulordava The Arguable Territories of Odishi Principality with the Bordering Kingdoms and Principalities and the Reasons of Its Conquer by Russia........... 211

 ირაკლი შარვაძე ქართულ-ოსური საკომუნიკაციო არხები ყაზბეგის რაიონში.... 212

 Irakli Sharvadze Georgian-Ossetian Communicational channels in the Kazbegi Region........ 221

 რეცენზია ალექსანდრე ჩუმაკოვისა და აზა იოსელიანის წიგნზე: „გლობალიზაციის ფილოსოფია: პრობლემები და პერსპექტივები“..... 222

რეცენზია

 Review

 Рецензия на книгу А. Н. Чумакова и А. Д. Иоселиани: «Философия глобализации: проблемы и перспективы»......223 

ხსოვნა

 In Memorian

 ხათუნა იოსელიანი გიორგი გოცირიძე _ ქართული ეთნოლოგიური სკოლის ღირსეული წარმომადგენელი....... 239

კატეგორია: კრებულები | ნანახია: 468 | დაამატა: მამუკა
ყველა© უფლება დაცულია. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.