RSS Log In*
EN          
ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

 
 
 
მთავარი გვერდი
სტრუქტურა
ძიება არქივი
საიტის კატალოგი
დაკავშირება

 

მთავარი » 2019 » ნოემბერი » 6 » ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 2019 № 1 (23) Studies in Modern and Contemporary History 2019 № 1 (23)
3:17 PM
ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 2019 № 1 (23) Studies in Modern and Contemporary History 2019 № 1 (23)

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

ახალი და უახლესი
ისტორიის საკითხები
2019 № 1 (23) - PDF

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology

Studies in Modern and
Contemporary History
2019 № 1 (23)  - PDF

 

შ ი ნ ა ა რ ს ი
Contents
საქართველოს ისტორია
T h e H i s t o r y o f t h e G e o r g i a
არქიმანდრიტი მიქაელ ეჯიბიშვილი..................... 9
ქართული კულტურა „მცირე აღორძინების“ ხანაში (XVI-XVII სს.)
Archimandrite Michael Ejibishvili
Georgian Culture in the Period of "Small Revival" (XVI-XVII Centuries)
დავით მერკვილაძე................................................................................................... 17
იმერეთის სამეფოს რუსეთის მფარველობაში მიღების
საკითხი (1783 წლის აპრილი-სექტემბერი)
Davit Merkviladze
The Issue of Adoption of Imereti Kingdom in Russian Protectorate in
April-September 1783
ნიკო ჯავახიშვილი ................................................................................................... 34
საქართველოს დროშა დამოუკიდებლობის კომიტეტის
წევრთა თვალსაზრისით (1917 წელი)
Niko Javakhishvili
Georgian State Flag by the Vision of the Part of Georgian Society in 1917
ოთარ გოგოლიშვილი .............................................................................................. 39
ბრძოლა სახელისუფლებო ორგანოების ჩამოყალიბებისათვის
აჭარაში 1921 წელს (მეჯლისები)
Otar Gogolishvili
Fight for the Formation of Government bodies in Adjara in 1921
დოდო ჭუმბურიძე..................................................................................................... 54
აკაკი ჩხენკელის მოგონება ვარლამ ჩერქეზიშვილის შესახებ
Dodo Chumburidze
Recollection of Akaki Chkhenkeli about Varlam Cherkezishvili
დავით ჯავახიშვილი ................................................................................................ 70
ქართველი ემიგრანტების წინააღმდეგ მოწყობილი
ტერორისტული აქტების ისტორიიდან / როგორ და
რატომ მოკლეს გრიგოლ ვეშაპელი?
Davit Javakhishvili
From the History of the Terrorist Acts Conducted Against Georgian
Emigrants / How and why Grigol Veshapeli was Murdered?
ალეკო ბაქრაძე........................................................................................................... 82
საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა და საგარეო
პოლიტიკური ორიენტაცია
Aleko Bakradze
Restoration of Independence of Georgia and Foreign Policy Orientation
საქართველო და მსოფლიო
G e o r g i a a n d t h e W o r l d

ემზარ ფაჟავა.............................................................................................................. 96
საქართველო ევროპული ორიენტაციის სათავეებთან
Emzar Pazhava
European Orientation Genesis of Georgia
ედიშერ ჯაფარიძე..................................................................................................... 112
მიხეილ მუსხელიშვილი — ევროპული თანამეგობრობისა და
ერთიანი ევროპული კავშირის კონცეფციის პირველი
იდეური დამაარსებელი და საქართველო
Edisher Japharidze
Mikheil Muskhelishvili – One of the First Ideological Founder
of the Concept of European Community and Georgia
ავთანდილ სონღულაშვილი.................................................................................. 133
კარიბის (კუბის) კრიზისი და საქართველო
Avtandil Songulashvili
The Caribbean (Cuban) Crisis and Georgia
კავკასიის ისტორია
T h e H i s t o r y o f C a u c a s u s

მზია ტყავაშვილი ...................................................................................................... 154
ჰაჯი-მურადის პოლიტიკური პორტრეტისათვის (ნაწილი I)
Mzia Tkavashvili
For a Political Portrait of Hadji Murad (Part I)
მსოფლიო ისტორია
T h e H i s t o r y o f t h e W o r l d

არჩილ ჩაჩხიანი ......................................................................................................... 167
XX საუკუნის პირველი ფიურერი
ArchilChachkhiani
The First Fuhrer of the XX Century
წყაროთმცოდნეობა
S o u r c e S t u d y

გია გელაშვილი .......................................................................................................... 187
ელიმ ჰენრი დ'ავიგდორი თბილისის შესახებ
Gia Gelashvili
English Traveller Elim Henry D'Avigdor about Tbilisi
ესმა მანია..................................................................................................................... 199
ილია ჭავჭავაძის უბის წიგნაკების და პირადი ჩანაწერების
ისტორიულ-კულტურული მნიშვნელობისათვის
Esma Mania
Personal Notes and Notebooks of Ilia Chavchavadze as
Historical-Cultural Source
პოლიტიკა
T h e P o l i c y

ქეთი ჯიჯეიშვილი, პაპუნა მაჩაიძე.................................................................... 208
პრეზიდენტის ინსტიტუტის შედარებითი ანალიზი
გერმანიასა და საქართველოში
Keti Jijeishvili, Papuna Machaidze
The Comparative Analysis of Presidential Institute in Germany and Georgia
მაია კიკნაველიძე...................................................................................................... 220
მულტიკულტურალიზმის ცნება, არსი და პრობლემები
Maia Kiknavelidze
Notion, Sense and Problems of Multiculturalism
ინფორმაცია
T h e I n f o r m a t i o n

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ბათუმი —
წარსული და თანამედროვეობა”— X ........................................................ 232
The Tenth Anniversary International Scientific Caference `Batumi –
Past and Prezsent~

კატეგორია: კრებულები | ნანახია: 9 | დაამატა: მამუკა
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]


ინსტიტუტის ბლოგი

ისტორიული წყაროები

რომი და კავკასია

ინგლისური ბლოგი

დოკუმენტური მასალები

ლიტერატურის ინსტიტუტი

ბიბლიოგრაფია

ეროვნული ბიბლიოთეკა

სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

ყველა© უფლება დაცულია. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.