RSS Log In*

მთავარი » 2010 » მარტი » 18 » კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული XIII [თბილისი, 2009]
10:50 PM
კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული XIII [თბილისი, 2009]
ივანე ჯავახიშვილის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი
კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული XIII
ეძრვნება გიორგი მელიქიშვილის ნათელ ხსოვნას
რედაქტორები: ირინე ტატიშვილი, მანანა ხვედელიძე, ლევან გორდეზიანი
 
 
Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology
 
Caucasian and Near Eastern Studies XIII. Giorgi Melikishvili memorial volume 
edited by Irene Tatišvili, Manana Hvedelidze, Levan Gordeziani

 

 

სარჩევი

გამომცემელთაგან...........................................................................................10
EDITORIAL ...................................................................................................... 11
გიორგი მელიქიშვილის ნაშრომთა ნუსხა................................................12
George Mélikishvili
LES "GENS DE SERVICE" ET LEUR POSITION DANS LA STRATIFICATION SOCIALE DE LA SOCIÉTÉ HITTITE...... 25
ნინო აბაკელია
საკრალური ხე და მისი ალომორფული ვარიაციები დაკრძალვისა და გლოვის წესებში საქართველოში.........31
Nino Abakelia
SACRED TREE AND ITS ALLOMORPHIC VARIATIONS IN THE MORTUARY AND MOURNING CUSTOMS OF GEORGIA .... 41
ნანა ბახსოლიანი
გვიანხეთური ხანის ქარხემიშის მონუმენტის ერთი სიუჟეტის ინტერპრეტაციისათვის.........46
Nana Bakhsoliani
TO THE INTERPRETATION OF ONE PLOT OF A LATE HITTITE TIME KARKHEMISH MONUMENT ....... 52
თედო დუნდუა
გნეუს პომპეუსის პორტრეტი და ქართული ნუმიზმატიკა ..............53
Tedo Dundua
THE PORTRAY OF GNAEUS POMPEJUS MAGNUS AND THE GEORGIAN NUMISMATICS ............... 57
ლევან გორდეზიანი
ერთი ურარტული ფორმულის ინტერპრეტაციისათვის.......................59
Levan Gordeziani
TO THE INTERPRETATION OF AN URARTIAN FORMULA......................... 61
Manfred Hutter (Bonn)
WEISHEIT UND "WEISHEITSLITERATUR" IM HETHITISCHEN KLEINASIEN. ................. 638
Sylvia Hutter-Braunsar (Alfter)
BEGEGNUNGEN AM OBEREN EUPHRAT – URARTÄER UND LUWIER IN OSTANATOLIEN......... 77
მანანა ხვედელიძე
ძველი ეგვიპტის სასიყვარულო ლექსები............................................. 90
Manana Hvedelidze
LOVE POETRY OF ANCIENT EGYPT........................................................... 107
თინათინ ყაუხჩიშვილი
ბერძნული წარწერა კავთისხევიდან................................................108
Tinatin Kaukhchishvili
GREEK INSCRIPTION FROM KAVTISKHEVI.............................................. 112
გიორგი ქავთარაძე
წარმართული იბერიის ღვთაებათა არსისათვის.............................113
Giorgi L. Kavtaradze
TO THE ESSENCE OF DEITIES OF PAGAN IBERIA .................................... 138
მანანა ხიდაშელი
შიდა ქართლის საცხოვრისი გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანაში.....140
Manana Khidasheli
DWELLINGS OF INNER KARTLI IN THE LATE BRONZE-EARLY IRON AGE............. 150
ვახტანგ ლიჩელი, ნოდარ ფოფორაძე
ოქროს ნივთები აწყურის N 1 ქვაყრილიანი სამარხიდან.................................152
Vakhtang Licheli, Nodar Phophoradze
GOLD SAMPLES FROM ATSKURI BURIAL................................................. 159
ირინე მელიქიშვილი
ინდოევროპულ-ქართველური ლექსიკური შეხვედრები გიორგი მელიქიშვილის ნაშრომებში.........164
Irine Melikishvili
INDO-EUROPEAN LEXICAL PARALLELS IN THE WORKS OF GIORGI MELIKISHVILI................ 176
კონსტანტინე ფიცხელაური
ძვ.წ. II-I ათასწლეულების ცივილიზაცია სამხრეთ კავკასიაში.....................1779
Konstantine Pitskhelauri
SOUTH CAUCASIAN CIVILIZATION IN THE 2 ND AND 1 ST MILLENNIA B.C........... 195
Mirjo Salvini (Rom)
DIE AUSDEHNUNG DES REICHES URARTU UNTER ARGIŠTI II. (713- CA. 685 V. CHR.) ............ 203
ნიკოლოზ შამუგია
ლიბერისა და ლიბერას არსის საკითხისათვის რომაულ მითოლოგიაში ............ 228
Nikoloz Shamugia
ABOUT THE ESSENCE OF LIBER AND LIBERA IN ROMAN MYTHOLOGY......... 237
ჯემალ შარაშენიძე
შუმერის სახელმწიფო მეურნეობის GEME2 კატეგორიის მუშახელის სოციალური მდგომარეობის გარკვევისათვის......239
Jemal Sharashenidze
FOR FINDING OUT SOCIAL CONDITION OF GEME2 CATEGORY OF WORKERS OF SUMER STATE ECONOMY......... 245
ითამარ ზინგერი
ვინ იყვნენ ქაშქები?...............................................................................246
Itamar Singer (Tel Aviv)
WHO WERE THE KAŠKA? ............................................................................ 264
Ilya Yakubovich (Chicago)
TWO ARMENIAN ETYMOLOGIES ...............................................................265

 

 

კატეგორია: კრებულები | ნანახია: 1246 | დაამატა: მამუკა | ტეგები: კავკასიური, ახლოაღმოსავლური, მელიქიშვილი
ყველა© უფლება დაცულია. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.