RSS Log In*
EN          
ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

 
 
 
მთავარი გვერდი
სტრუქტურა
ძიება არქივი
საიტის კატალოგი
დაკავშირება

 

მთავარი » 2012 » ივნისი » 1 » ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 2(10)
12:52 PM
ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 2(10)

გამოვიდა ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილების კრებული "ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები" N2 (10), გამომცემლობა "უნივერსალი". თბილისი 2011.

შ ი ნ ა ა რ ს ი
Contents


საქართველოს ისტორია 
The History of the Georgia

დავით ჯავახიშვილი.................................................................................................. 11
ექვსი ეტიუდი ბაგრატიონთა კახეთის შტოს
წარმომადგენელთა ქორწინებების ისტორიიდან
(XVII-XVIII საუკუნეები)
Davit Javakhishvili
Six Episodes From the History of Marriages of Kakhetian Branch Bagrationis
თეიმურაზ ვახტანგიშვილი..................................................................................... 22
თელავის საქალაქო მმართველობის ისტორიიდან
TeimurazVakhtangishvili
From The History of Telavi Municipal Management
მზია ტყავაშვილი ....................................................................................................... 35
ლეონ იულონის ძე ბაგრატიონის პოლიტიკური
პორტრეტისთვის
MziaTkavashvili
Political Portrait of Leon Bagrationi
ლელა მიქიაშვილი...................................................................................................... 48
პლატონ იოსელიანი დავით ბატონიშვილის შესახებ
("ცხოვრება გიორგი მეცამეტისა”-ს მიხედვით)
Lela Mikiashvili
The Historical Portrait of the Prince David in the Works of Platon Ioseliani
(According to "The Life of the King Giorgi XIII")
დოდო ჭუმბურიძე ..................................................................................................... 63
ნიკო ხიზანაშვილის ღვაწლის შესახებ
Dodo Chumburidze
About the Merits of Niko Khizanashvili
ოთარ გოგოლიშვილი ..................................................................................78
პოლიტიკური პარტიები ბათუმში მეოცე საუკუნის
დასაწყისში (1905 წელი)
Otar Gogolishvili
Political Parties in Batumi (1905)
შოთა ვადაჭკორია ...................................................................................................... 85
საქართველოს ტერიტორიის მიტაცებით ოსური საბჭოური
ავტონომიის შექმნა და ქართული სინამდვილე (წერილი I)
Shota Vadachkoria
Creating of the Ossetian Soviet Autonomy by Capturing Georgian Territories
and Georgian Reality (First Letter)
ლელა სარალიძე ......................................................................................................... 114
პოლიტიკური სიტუაცია შიდა ქართლში ავტონომიური
ოლქის შექმნის შემდეგ
Lela Saralidze
Political Situation in Shida Kartli after Autonomous Oblast (Region) Formation


საქართველო და მსოფლიო
Georgia and the World


მადონა ბედინაშვილი .............................................................................................. 131
ალფონს დოდეს ნოველების ილია ჭავჭავაძისეული
თარგმანები
Madona Bedinashvili
Ilia Chavchavadze’s Translations of Alphonse Daudet’s Short Stories
გელა საითიძე............................................................................................................... 137
საქართველოს წარმომადგენელთა პირველი გამოსვლები
გაეროს ტრიბუნაზე
Gela Saitidze,
Maiden Speeches of the Representatives of Georgia from the Tribune of the
United Nations
ბადრი ცხადაძე............................................................................................................ 152
სომხურ-თურქული კონფლიქტის გამოძახილი ქართველი
მწერლების ნააზრევში (წერილი პირველი: გრიგოლ რობაქიძე)
Badri Tskhadadze
The Echo of Armenian-Turkish Conflict in Georgian Writers’ Thinking
(Letter 1: Grigol Robakidze)

მსოფლიო ისტორია 
The History of the World


ნიკო ჯავახიშვილი..................................................................................................... 157
ქართულ-ბალტიური სოლიდარობის ისტორიიდან (XX საუკუნის
მეორე ნახევარი)
Niko Javakhishvili
From the History of Georgian-Baltic Solidarity (2nd half of XX century)
ეპიფანე (ედიშერ) გვენეტაძე, მაია ყიფიანი ..................................................... 178
1967 წლის ისრაელ-არაბეთის ექვსდღიან ომში
ისრაელის გამარჯვების ფაქტორები
Epifan (Edisher) Gvenetadze, Maia Kipiani
The Factor of Israel's Victory in Israel-Arabia Six Day War in 1967
ზურაბ კვეტენაძე........................................................................................................ 190
რუსეთის თანამედროვე „ევროპული კურსი" (გამოწვევები
და პერსპექტივები)
Zurab Kvetenadze
Russia's Contemporary 'European Couse’ (Challenges and Prospects)

პოლიტიკა 
The Policy

გელა ცაავა ................................................................................................................... 197
„გაყინული კონფლიქტი" აფხაზეთში და საქართველო – რუსეთის
პოლიტიკური ურთიერთობების მოწესრიგების
ფაქტორები
Gela Tsaava
„Frozen Conflict" in Abkhazia and Georgia - Russia Relations and the
Settlement of the Political Factors
მაია ამირგულაშვილი............................................................................................... 209
სამოქალაქო საზოგადოების პრობლემები
Maia Amirgulashvili
The Problem of Social Society
ქეთი ჯიჯეიშვილი, გიორგი ჩხიკვიშვილი ......................................................... 216
ძალაუფლების ფსიქოლოგია
Qeti Jijeishvili, Giorgi Chkhikvishvili
Psychology of Power
იგორ კვესელავა ......................................................................................................... 226
უცხო ძალის გამოყენების საკითხი საერთაშორისო და
ქართულ პოლიტიკაში
Igor Kveselava
Subject of the Usage of Foreign Forces in the International and Georgian Policy
თამარ დარჩია.............................................................................................................. 239
„ვარსკვლავური ომები"-ს ამერიკული იდეა და
განიარაღების პროცესი
Tamar Darchia
„Star Wars" – Beginning of the Disarmament Process Between the United States
of America and the Soviet Union
ხათუნა ქოქრაშვილი................................................................................................. 254
ნატო-საქართველოს ურთიერთობის ძირითადი მომენტები
Khatuna Kokrashvili
The Main Points of NATO - Georgia Relations
რელიგია. ეკლესიის ისტორია
Religion. The History of the Church
 თემო ჯოჯუა................................................................................................................ 272
თბილისის (კალას) წმ. თომა მოციქულის (კვირაცხოვლის)
ეკლესია (ტაძრის ადგილმდებარეობა და ისტორია)
Temo Jojua
Church of St. Thomas the Disciple (Kviratskhoveli) in Tbilisi (Kala)
(The location of the church and its history)
 ცაცა ჩხარტიშვილი ................................................................................................... 292
მღვდელ იოსებ ჩიჯავაძის უცნობი წერილები ეპისკოპოს
კირიონისადმი (საარქივო მასალების მიხედვით)
Tsatsa Chkhartishvili
Unknown Letters of the Monk Iosef Chijavadze to Bishop Kirion (According to
archive materials)
ირინა არაბიძე ............................................................................................................. 303
მოსკოვში არსებული ქართული ეროვნული
ორგანიზაციების აღმასკომი და საქართველოს
ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხი (1917 წ.)
Irina Arabidze
The Executive Committee of Georgian National Organizations in
Moscow and the Autocephaly Problems of the Church of Georgia (1917)

ისტორიოგრაფია
Historiography


მერაბ კალანდაძე ....................................................................................................... 322
ამერიკის აღმოჩენა და ქართული ისტორიოგრაფია
Merab Kalandadze
Discover of the America and Georgian Historiography

ეთნოლოგია 
Ethnology


გიორგი გოცირიძე ..................................................................................................... 335
გიორგი ჩიტაიას მეცნიერული აღზრდის მეთოდები (სემინარები)
Giorgi Gotsiridze
Giorgi Chitaia’s Methods of Scientific Upbringing (Seminars)

წყაროთმცოდნეობა 
Source-Studies


მზია მგალობლიშვილი, ლელა მიქიაშვილი..................................................... 344
ქუთაისი და მისი მოსახლეობა (ფრედერიკ დიუბუა დე
მონპერეს ნაშრომიდან „მოგზაურობა კავკასიაში")
Mzia Mgaloblishvili, Lela Mikiashvili
Kutaisi and Its Population (From"`Travel in The Caucasus" by Frederic
Dubois de Monpere)
გია გელაშვილი ........................................................................................................... 381
ლაზისტანის სანჯაყი
Gia Gelashvili
Lazistan and Batumi
გია გელაშვილი ........................................................................................................... 398
ინგლისელი ჟურნალისტი ბეჩჰოფერი ბათუმის შესახებ
(1919-1920 წლები)
Gia Gelashvili
English Journalist Bechhofer about Batumi (1919-1920)

კრიტიკა და ბიბლიოგრაფია 
Criticism and Bibliography


ავთანდილ სონღულაშვილი.................................................................................... 415
მნიშვნელოვანი გამოკვლევა სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს
შესახებ, რეცენზია ო. თურმანიძის მონოგრაფიაზე „საადგილმამულო
ურთიერთობანი და აგრარული მოძრაობა სამხრეთ-დასავლეთ
საქართველოში (1878-1928 წწ.)", ბათუმი, 2009
Avtandil Songulashvili
Review on Otar Turmanidze’s Monograph: „Land Relations and Agrarian
Movement in The South – West Georgia (1878 - 1928)", Batumi, 2009
დოდო ჭუმბურიძე...................................................................................................... 420
ახალი გამოკვლევა ილია ჭავჭავაძის მკვლელობაზე
Dodo Chumburidze
The New Study About Ilia Chavchavadze’s Murder
გელა საითიძე, ავთანდილ სონღულაშვილი...................................................... 423
გულდასმით წასაკითხი წიგნი
Gela Saitidze, Avtandil Songulashvili
A Book that Should Be Red Thoroughly
 
თვალსაზრისი 
View Point


ნოდარ ლატიბაშვილი............................................................................................... 431
ბრძოლა საქართველოში პირველი მრავალპარტიული
არჩევნებისთვის
Nodar Latibashvili
Struggle for Multi-party Elections in Georgia 

იფორმაცია 
The Information


ინსტიტუტის თანამშრომელთა სამეცნიერო
მივლინება შვედეთში ........................................................................437
პროფესორ ნიკო ჯავახიშვილის სამეცნიერო
მივლინება პოლონეთში.....................................................................439
კრებული: „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები"
Collection: „Studies in Modern and Contemporary History"

2007-2011 წლებში გამოქვეყნებული ნაშრომების
ბიბლიოგრაფია.....................................................................................441
The Bibliography of Scientific Works are Published in 2007-2011
კატეგორია: კრებულები | ნანახია: 1344 | დაამატა: მამუკა
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]


ინსტიტუტის ბლოგი

ისტორიული წყაროები

რომი და კავკასია

ინგლისური ბლოგი

დოკუმენტური მასალები

ლიტერატურის ინსტიტუტი

ბიბლიოგრაფია

ეროვნული ბიბლიოთეკა

სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

ყველა© უფლება დაცულია. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.