RSS Log In*
EN          
ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

 
 
 
მთავარი გვერდი
სტრუქტურა
ძიება არქივი
საიტის კატალოგი
დაკავშირება

 

მთავარი » 2013 » იანვარი » 9 » ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(11)
2:04 PM
ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები 1(11)


შ ი ნ ა ა რ ს ი 
Contents

საქართველოს ისტორია
The History of the Georgia

ლელა მიქიაშვილი....................................................................................................... 12
სამეგრელოს დედოფალი ნინო ბაგრატიონი-დადიანისა
Lela Mikiashvili
Nino Bagrationi – Dadiani the Queen of Samegrelo
დოდო ჭუმბურიძე ....................................................................................................... 23
რუსი მეფისნაცვლების _ მიხეილ ვორონცოვისა და ალექსანდრე
ბარიატინსკის თბილისში ცხოვრებისა და მოღვაწეობის
ზოგიერთი დეტალი
Dodo Chumburidze
Some Details of Lives and Activitiesof the Russian Vicegerents – Mikhail
Voroncov and Alexander Bariatinskiin Tbilisi
გელა საითიძე ............................................................................................................... 40
ილია ხონელის ეკონომიკური ნაშრომები
Gela Saitidze
Economic Works of Ilia Khoneli
გიორგი ჩხიკვიშვილი ................................................................................................. 57
ნიკო ნიკოლაძე ქართული დემოკრატიის შესახებ
Giorgi Chkhikvishvili
Niko Nikoladze about Georgian Democracy
ოთარ გოგოლიშვილი ................................................................................................. 64
დავით კლდიაშვილი _ ბათუმში ქართული ტრადიციების
დანერგვისა და განმტკიცების საქმეში დაუღალავი
მებრძოლი
Otar Gogolishvili
Davit Kldiashvili - a Person, Who Fought for Inculcation and Consolidation
of Georgian Traditions in Batumi
შოთა ვადაჭკორია........................................................................................................ 71
საქართველოს ტერიტორიის მიტაცებით ოსური საბჭოური
ავტონომიის შექმნა და ქართული სინამდვილე (წერილი II)
Shota Vadachkoria
Creating of the Ossetian Soviet Autonomy by Capturing Georgian Territories
and Georgian Reality (second Letter)
ლელა სარალიძე .......................................................................................................... 90
საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებში ევროკავშირის
მისიის მოღვაწეობის ისტორიიდან (2008 წლის ოქტომბერი -
2012).
Lela Saralidze
From The History of The European Union Mission Activity in the Conflict
Regions of Georgia (October, 2008-2012)

საქართველო და მსოფლიო
Georgia and the World

იგორ კვესელავა .........................................................................................114
საქართველო და გარესამყარო (XIX საუკუნე _ XX საუკუნის
დასაწყისი)
Igor Kveselava
Georgia and the Universe(XIX and XX century)
ნიკო ჯავახიშვილი ...................................................................................................... 129
პოლონელების მიმართ ქართველ სახელმწიფო, პოლიტიკურ
და საზოგადო მოღვაწეთა დამოკიდებულების ისტორიიდან
(XIX_XX საუკუნეები)
Niko Javakhishvili
From the Attitude History of the Georgian State,Political and Public Figures
towards the Poles (in the 19th-20th C.)
ქეთევან საგანელიძე................................................................................................... 143
ოსმალეთის ინტერესები პირველ მსოფლიო ომში და
საქართველო
Qetevan Saganelidze
Ottomans Interests in the World war I and Gaorgia
ბადრი ცხადაძე ............................................................................................................ 154
სომხურ-თურქული კონფლიქტის გამოძახილი ქართველი
მწერლების ნააზრევში (წერილი მეორე: ფრიდონ ხალვაში,
რეზო ამაშუკელი)
Badri Tskhadadze
The Echo of Armenian-Turkish Conflict in Georgian Writers’ Thinking
(Letter 11: Fridon Khalvashi and Rezo Amashukeli ) 

კავკასიის ისტორია
The History of the Caucasus

მზია ტყავაშვილი ......................................................................................................... 159
რუსეთის ხელისუფლების ღონისძიებები მუჰაჯირთა
სამშობლოში დაბრუნების შესაჩერებლად (1859-1861 წწ.)
Mzia Tkavashvili
Measures of Russia’s Government for Stopping of Muhajirs from
Homecoming (1859-1961)

მსოფლიო ისტორია
The History of the World

ედიშერ გვენეტაძე ....................................................................................................... 172
ნოვოჩერკასკის ტრაგედია_საბჭოთა ხელისუფლების
დასასრულის დასაწყისი
Edisher Gvenetadze
Novocherkaskis the Beginning of the end of the Soviet tragedy
ზურაბ კვეტენაძე ......................................................................................................... 179
რამდენიმე ასპექტი რუსეთ-ჩინეთის თანამედროვე
ურთიერთობებიდან
Zurab Kvetenadze
Some Aspects from the Modern Relations between Russia and China
მარიკა მამფორია ...................................................................................185
ირლანდიის ტერორისტული ორგანიზაცია "ირა”-ს
მოღვაწეობა XX საუკუნეში
Marika Mamphoria
The Activity of Terrorist Organization `IRA~ in Ireland in XX Century

პოლიტიკა
The Policy

ჯული ბანკანაშვილი ................................................................................................. 192
პოლიტიკური ლიდერობის არსი და თეორიები
Juli Bankanashvili
The essence of Political Leadership and the Basic Theories
თამარ დარჩია................................................................................................................ 201
კონფრონტაცია აშშ-სა და საბჭოთა კავშირის
ურთიერთობებში XX საუკუნის 80-იანი წლების პირველ ნახევარში
Tamar Darchia
Confrontation between the United States of America and the Soviet Union
in the first term of Ronald Reagan’s office

სამხედრო ისტორიიდან
Military History
ნატო სონღულაშვილი ............................................................................................... 211
ჯარისკაცის ეროვნული ცნობიერების ფორმირება
დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდში
Nato Songhulashvili
Formation of a Soldjer’s National Conscience During the Period of the
Democratic Republic of Georgia

რელიგია. ეკლესიის ისტორია
Religion. The History of the Church

ავთანდილ სონღულაშვილი..................................................................................... 226
ისლამი და გარე სამყარო
Avtandil Songhulashvili
Islam and the World
ირინა არაბიძე ............................................................................................................... 241
აფხაზეთის ეპარქიაში საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციის
აღდგენის საკითხისათვის(მიტროპოლიტ ამბროსის (ხელაია)
1918 წლის 17 სექტემბრის მოხსენების მიხედვით)
Irina Arabidze
The Problem of Restoring Jurisdiction of the Church of Georgia in Abkhazia
Eparchy (According to the report of the Metropolitan Ambrosi (Khelaia)
dated to September, 17, 1918)
ნინო ღამბაშიძე ............................................................................................................ 253
ქართულ-აზერბაიჯანული რელიგიური ურთიერთობები ქვემო
ქართლში დმანისის რაიონის მაგალითზე
Nino Ghambashidze
Georgian-Azerbaijanian Religious Relations in Kvemo Kartli on The Example
of Dmanisi Region

ისტორიოგრაფია
Historiography
მერაბ კალანდაძე......................................................................................................... 268
საქართველოში აშშ-ს ახალი ისტორიის შესწავლის
ძირითადი ეტაპები
Merab Kalandadze
Main Stages of the Studying the Modern History of the United States in Georgia

წყაროთმცოდნეობა
Source-Studies

გია გელაშვილი............................................................................................................. 275
იულიუს კლაპროტი ოსების შესახებ
Gia Gelashvili
Julius Klaproth about Ossen

განათლება და კულტურა
Education end Culture

ქეთევან კობიაშვილი .................................................................................................. 312
ლადო გუდიაშვილი და ქვაშვეთის ტაძრის მხატვრობა
Qetevan Kobiashvili
Lado Gudiashvili and Kashveti Painting
ცაცა ჩხარტიშვილი..................................................................................................... 324
საქართველოს კულტურული ცხოვრება ქუთაისის ბეჭდური
მედიის ფურცლებზე
Tsatsa Chkhartishvili
The Cultural Life of Georgia According to the Press Published in Kutaisi
ნანა ნათელაძე .............................................................................................................. 331
ქართული ხალხური ზღაპრის დასაწყისისა და დასასრულის
თარგმნის შესახებ
Nana Nateladze
About the Translation of the Opening and the End of the Georgian Folk Tale

დემოგრაფია
Demography

სულხან ალექსაია ........................................................................................................ 337
აფხაზეთის მოსახლეობის სტატისტიკური აღწერები
(XX საუკუნის 20-იანი წლები)
Sulkhan Aleksaia
Materials Describing the Population in the Territory of Abkhazia
in the 20s of the XX Century

ტურიზმი
Tourusm

თამარ ლაზარიაშვილი............................................................................................... 347
საქართველოს აგროტურისტული რეგიონების
კონკურენტუნარიანობა
Tamar Lazariashvili
Competitive Ability of Agrarian Tourism in Regions of Georgia

თვალსაზრისი
View Point

ირმა ყრუაშვილი.......................................................................................................... 353
პლატონ იოსელიანი და ალექსანდრე ორბელიანი ერეკლე
მეფის გამაერთიანებელი პოლიტიკის შესახებ
Irma Kruashvili
Platon Ioseliani and Alexander Orbeliani about the Integration
policy of King Erekle II

ინფორმაცია
The Information

პროფესორ ნიკო ჯავახიშვილის სამეცნიერო მივლინებები
პოლონეთსა და ლიტვაში..................................................................358
The Scientific Missions of Professor Niko Javakhishvili in Poland and in
Lithuania
კატეგორია: კრებულები | ნანახია: 987 | დაამატა: მამუკა
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]


ინსტიტუტის ბლოგი

ისტორიული წყაროები

რომი და კავკასია

ინგლისური ბლოგი

დოკუმენტური მასალები

ლიტერატურის ინსტიტუტი

ბიბლიოგრაფია

ეროვნული ბიბლიოთეკა

სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

საცდელი

ყველა© უფლება დაცულია. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.